GD-02-DIN 

GD-02-DIN Univerzální GSM komunikátor a ovladač

Univerzální GSM komunikátor a ovladač GD-02-DIN umožňuje ovládat a sledovat stav nejrůznějších spotřebičů na dálku. Ovládání lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním.

GD-02-DIN Univerzální GSM komunikátor a ovladač

GD-02-DIN Univerzální GSM komunikátor a ovladač

  • Pro ovládání jsou k dispozici dva výstupy (jeden silový a jeden signálový), které mohou být stavové nebo impulzní.
  • Pro hlášení stavu má GD-02-DIN dva vstupy reagující na spojení s GND.
  • Aktivace a deaktivace vstupu může být hlášena formou SMS, prozvoněním nebo kombinací obou možností.
  • Jeden z těchto vstupů má i funkci počítadla impulzů (lze připojit například k elektroměru, vodoměru, plynoměru apod.).
  • Stav načítaných impulzů lze sledovat pomocí SMS.
  • Zařízení má i vstup pro připojení teploměru GD-02T, který umožňuje funkce sledování teploty a termostatu včetně vzdáleného přepínání a nastavování komfortní i úsporné teploty.
  • Do zařízení je možné uložit až 10 autorizovaných telefonních čísel.
  • GD-02-DIN obsahuje záložní akumulátor, který zajistí funkci i při výpadku napájení.
  • Výrobek je určen pro instalaci na DIN lištu.
  • Nastavení funkcí lze provádět pomocí SW GD-02 Config a počítače propojeného s GD-02-DIN USB kabelem (je součástí dodávky).

                                                       

Technické parametry

Napájení: ~ 230 V / 50 Hz, zařízení třídy ochrany II.
Vlastní příkon: 0,5 W / max. 1,2 W
Pásma pracovních kmitočtů: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz (GSM/GPRS)
Zatížitelnost silových kontaktů REL1: 250 V AC / 16 A
Zatížitelnost signálového výstupu REL2: 24 V DC / 100 mA
Doba sepnutí výstupů v režimu impulzní: nastavitelné od 1s do 24 h s rozlišením 1 s
Vstupy IN1, IN2: aktivují se spojením s GND, max. napětí 24 V DC
Vstup TH pro digitální teplotní čidlo GD-02T: max. délka připojení 3 m, rozsah měření -30 °C do 125 °C
Pomocný napájecí výstup +5V: 5 V DC / max. 100 mA
Typická doba zálohování: 3 hodiny
Rozsah pracovních teplot -20 až + 50 °C
Krytí IP20 (ČSN EN 60529)
Rozměry (bez antény) 90 x 36 x 58 mm, 1 DIN modul
Ve shodě s: ČSN EN 60950-1, ČSN EN 55022, ČSN EN 61000-6-3, ČSN ETSI EN 301 511, ČSN ETSI EN 301 489-1, ČSN ETSI EN 301 489-7, ČSN EN 50518