Více než deset let praxe v oboru montáží kamerových a zabezpečovacích systémů.

 

Neustálý nárůst kriminality v oblasti majetkové trestné činnosti klade čím dál větší požadavky na ochranu majetku.

Nejrozšířenejší a při správné volbě zabezpečovací techniky i nejefektivnější způsob ochrany majetku je instalace elektrické zabezpečovací signalizace (EZS).

Provádíme projektování a montáže zabezpečovacích systémů pro všechny druhy objektů. Vždy s ohledem na podmínky dané pojišťovnou, požadavky zákazníka, objektivní potřeby a finanční potřeby. Poradenskou činností chceme zabránit použití nevhodné zabezpečovací techniky.

 

Co je vlastně zabezpečovací (EZS) a kamerový systém (CCTV)

Jedná se o ucelený soubor prvků, které vyhovují normám, mají potřebnou homologaci Ústředny kriminální policie a jsou určeny zejména pro objekty, u kterých hrozí nebezpečí napadení zvenku. Celý systém je koncipován jako stavebnicový s možností dalšího rozšiřování. Zabezpečovací a kamerové systémy jsou instalovány po pečlivé analýze objektů, odpovídají základnímu požadavku – zajistit po napadení objektu okamžitý přenos informací s možností přesného, rychlého a účinného zásahu. Vysoká spolehlivost je dána především výběrem špičkového zařízení a odborností montážních a servisních techniků.