Neustálý nárůst kriminality v oblasti majetkové trestné činnosti klade čím dál větší požadavky na ochranu majetku.

Nejrozšířenejší a při správné volbě zabezpečovací techniky i nejefektivnější způsob ochrany majetku je instalace elektrické zabezpečovací signalizace (EZS).

Provádíme projektování a montáže zabezpečovacích systémů pro všechny druhy objektů. Vždy s ohledem na podmínky dané pojišťovnou, požadavky zákazníka, objektivní potřeby a finanční potřeby.Poradenskou činností chceme zabránit použití nevhodné zabezpečovací techniky.